W dół!

1. Przyjęcia urodzinowe odbywają się w sali zabaw HappyLand w Tuchowie przy ulicy Zielonej 20.
2. Jako gości przyjęcia urodzinowego uznaje się dzieci w wieku od 1 roku życia do 10 lat oraz rodzeństwo jubilata.
3. Rezerwacje terminu można dokonać telefonicznie lub osobiście ( w dniach zgodnych z godzinami otwarcia sali zabaw ).

  1. * Zmiana terminu jest możliwa jednorazowo oraz zależy od dostępności określonego terminu.

4. Organizacja przyjęcia urodzinowego jest realizowana po wybraniu odpowiedniego pakietu oraz wpłaceniu kwoty zaliczkowej.
5. Rezerwacja obejmuje:

  1. a) stolik urodzinowy przeznaczony wyłącznie do dyspozycji solenizanta oraz jego gości,
  2. b) salkę, która zostanie wynajęta na czas określony uprzednio. Czas będzie liczony od ustalonej godziny.
  3. * Salka urodzinowa jest zarezerwowana wyłącznie dla solenizanta oraz jego gości.
  4. * Po przekroczeniu limitu czasowego zostanie naliczona dopłata w wysokości zgodnej z cennikiem przyjęć urodzinowych ( zależna od liczby gości ).

6. Uprzednio wpłacona zaliczka na ustalony termin jest bezzwrotna, wyjątek stanowią nadzwyczajne przypadki, które muszą zostać uprzednio rozstrzygnięte przez organizatora zabawy.
7. Całościowe pokrycie należności związanych z przyjęciem urodzinowym następuje po jego zakończeniu.
8. Wszelkie zmiany dotyczące przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać do 3 dni przed terminem uroczystości.
9. Zezwala się na przyniesienie własnego tortu, jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
10. Zezwala się na używanie piniaty zakupionej wyłącznie w sali zabaw HappyLand.
11. Poczęstunek urodzinowy może być spożywany wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – ze względów bezpieczeństwa uczestników zabawy.
12. Za bezpieczeństwo i opiekę uczestników zabawy urodzinowej odpowiada prawny opiekun solenizanta.

  1. * Sala zabaw HappyLand nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zabawy podczas godzin wynajmu sali.

13. Na terenie sali zabaw HappyLand zabrania się nagrywania, fotografowania bez wcześniejszej zgody personelu sali zabaw HappyLand.
14. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu sali zabaw HappyLand.
15. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązują postanowienia i zasady ogólnego regulaminu sali zabaw HappyLand.